การงานอาชีพฯ ชั้น ม.3
(O-2017-S1)

ชื่อวิชา การงานอาชีพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครูผู้สอน ม.ละเอียด พุ่มพู